• 032 32 034 96 - 033 65 810 50 - 034 30 810 50

Fitiliana VIH, raovina no tokony hanao izany?

Fitiliana VIH, raovina no tokony hanao izany?

Ny fanaovana fitiliana dia mampilamina fiainana ka tena ilain'ny tsirairay ny manao izany, indrindra ny fitiliana VIH. Raha misy fihetsika ahiana, manantona ireo toerana afaka anaovana izany.

Le geek

Vous devez être connecté·e pour laisser un commentaire.