• 032 32 034 96 - 033 65 810 50 - 034 30 810 50

 Culture général

Misy condylomes ve ianao? Te ahafantatra ianao hoe inona no fitsaboana azo atao?

NY HERPES GENITAL

Ny fanafodin’ny herpès dia na manala na manamaivana na manafaingana ny fialan’ny fambara (signes). Tsy manafoana tanteraka ilay tsimokaretina izy.

Fantaro ny vokatry ny Syphilis

Inona no mety hitranga raha tsy voatsabo tsara ny ANGATRA

STIGMATISATION NA FANILIKILIHANA

Ny stigmatisation na fanilikilihana dia tranga matetika, izay mitarika vokany maro. Izy io dia azo ampifandraisina amin’ny fanavakavahana, izay ahafahana mametraka fitoriana.

Luttons ensemble contre la VBG

PE: PAIR EDUCATEUR

QU’EST-CE QU’UN PAIR EDUCATEUR?

Le pair éducateur est un jeune formé pour aider ses camarades dans sa communauté à adopter un comportement sain et responsable en matière de santé de la reproduction. Il est de la même génération, a les mêmes préoccupations et les mêmes normes. Le pair éducateur doit accepter de travailler de façon désintéressée.

QUELLES SONT LES TACHES DU PAIR EDUCATEUR?

Le pair éducateur a des tâches de communication, d’information, d’éducation, de sensibilisation, de counseling, d’orientation, d’offre de services non médicaux à ses camarades, de gestion, de plaidoyer et de référence.