• 032 32 034 96 - 033 65 810 50 - 034 30 810 50

 Notions de base

Ny zavatra mitranga rehefa tafiditra anatin’ny vatana ny tsimonkaretina VIH

Toy izao ny zava-mitranga rehefa tafiditra anatin’ny vatana ny VIH na virus de l’immunodéficience humaine.

 

➡️ Miditra ao anatin’ny sela miaro ny vatana amin’ny karazana tsimokaretina izy na lymphocytes CD4, mitombo ao ary dia mamono ity farany.

 

Rehefa mandeha ny fotoana dia mihena tsikelikely ny isan’ny LTCD4. Vitsy sisa no miaro ny vatana ka mahatonga ireo aretina mpanararaotra na infections opportunistes ahazo vahana.

…..

Ireo vaksiny misy eto Madagasikara

Covid-19 à Madagascar : la courbe descendante se poursuit

Le coronavirus continue de circuler à Madagascar, mais les indicateurs sont toujours en baisse comme il a été constaté depuis plusieurs semaines.

Les nouvelles contaminations

Madagascar a enregistré 39 nouvelles contaminations au coronavirus entre le 2 et le 8 avril 2022. Ce qui porte à 63 400 cas positifs sur les 415 532 tests effectués depuis le début de l’épidémie dans la Grande Ile. Ce chiffre grimpe à 64 089 en ajoutant les 689 cas confirmés par scanner du temps de la deuxième vague, d’après le décompte officiel relayé par le journal Midi Madagasikara. La région Analamanga où se trouve Antananarivo reste le foyer de l’épidémie avec 29 nouveaux cas.

PrEP (Prophylaxie pré-exposé): Isan’ireo fiarovana miaro amin’ny SIDA.

Misy condylomes ve ianao? Te ahafantatra ianao hoe inona no fitsaboana azo atao?

NY HERPES GENITAL

Ny fanafodin’ny herpès dia na manala na manamaivana na manafaingana ny fialan’ny fambara (signes). Tsy manafoana tanteraka ilay tsimokaretina izy.

Fantaro ny vokatry ny Syphilis

Ny zavatra ara-dalàna, misy fenitra hamantarana azy.

Herpès génital, fantaro ny mahakasika azy.

Aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo ny "Herpès génital". Mety tsy hisy fambara ny olona voany. Noho izany, mitandrema rehefa manao firaisana tsy azo antoka. Mampiasà kapoty!

Fantaro ary ireo aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo izay mateti-pitranga.

Misy maro vitsivitsy ireo aretina azo ay amin'ny firaisana ara-nofo. Ny mateti-pidranga amin'izany dia ireto manaraka ireto: VIH, Syphilis, Angatra, Herpès génital, sns. Izy famintinana ity dia manaza amintsika ny tontolon'ireo aretina ireo: ny fomba fifindrany, ny fisehony, ny fisorohana ary ny fitiliana azy.