• 034 30 810 50
  • tanoracool.mada@gmail.com

Inona moa no atao hoe HEPATITE B?

Inona moa no atao hoe HEPATITE B?

HEPATITE B dia aretin'aty avy amin'ny virus (VHB). Zaraina amintsika ary noho izany ny fomba fifindrany, ny vokany any aoriana ary ny fomba fisorohana.

Le geek

Vous devez être connecté·e pour laisser un commentaire.