• 034 30 810 50
  • tanoracool.mada@gmail.com

Herpès génital, fantaro ny mahakasika azy.

Herpès génital, fantaro ny mahakasika azy.

Aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo ny "Herpès génital". Mety tsy hisy fambara ny olona voany. Noho izany, mitandrema rehefa manao firaisana tsy azo antoka. Mampiasà kapoty!

Le geek

Vous devez être connecté·e pour laisser un commentaire.