• 032 32 034 96 - 033 65 810 50 - 034 30 810 50

NY HERPES GENITAL

NY HERPES GENITAL

Ny fanafodin’ny herpès dia na manala na manamaivana na manafaingana ny fialan’ny fambara (signes). Tsy manafoana tanteraka ilay tsimokaretina izy.

Le geek

Vous devez être connecté·e pour laisser un commentaire.